Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Tính đến 16h00 ngày 15/9/2021)

BÁO CÁO HÀNG NGÀY

Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2

(Tính đến 16h00 ngày 15/9/2021)

 1. TÌNH HÌNH TRONG NGÀY
 2. Số trường hợp nghi ngờ được cách ly mới:109
 3. Số trường hợp được điều tra và lấy mẫu:688
 4. Ca bệnh xác định    

– Số ca bệnh xác định mới: 01 (01 TH là bệnh nhân tái dương tính về từ tỉnh Bình Dương được cách ly tại huyện Kim Sơn).

– Ca bệnh xác định đang điều trị: 64 (PKĐKKV Cầu Yên: 06 TH; PKĐKKV Cồn Thoi: 17 TH; PKĐKKV Quỳnh Sơn24 TH; PKĐKKV Gia Lạc: 16 TH và Trạm Y tế xã Lưu Phương: 01 TH). Trong đó, có 02 BN tái dương tính.

+ Xét nghiệm âm tính 1 lần: 05 TH;

+ Xét nghiệm âm tính 2 lần: 07 TH;

+ Xét nghiệm âm tính 3 lần: 07 TH.

– Số ca bệnh xác định đã được điều trị khỏi và ra viện trong ngày: 08

 1. Tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát:4.912

4.1. Cách ly tại cơ sở y tế: 93 trường hợp

TT Tên cơ sở y tế Số trường hợp

(cộng dồn đến ngày)

Chênh lệch – Lý do
14/9 15/9 Xuất viện Chuyển địa điểm

cách ly

Bệnh nhân mới
1 PKĐK KV Cầu Yên – Hoa Lư 11 07 01 03  
2 PKĐK KV Quỳnh Sơn – Nho Quan 28 24 04    
3 PKĐKKV Cồn Thoi – Kim Sơn 14 17     03
4 PKĐKKV Gia Lạc – Gia Viễn 19 16 03    
5 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh 12 12      
6 BV Đa khoa huyện Kim Sơn 15 15      
7 Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn 02 02      
Tổng cộng 101 93 08 03 03

4.2. Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 1.068 trường hợp (Phụ lục 1)

TT Tên huyện/TP Số trường hợp

(cộng dồn đến ngày)

Chênh lệch – Lý do
14/9 15/9 Hết thời gian cách ly Chuyển địa điểm cách ly Thêm mới
1 Huyện Kim Sơn

(có 10 cơ sở cách ly)

265 267   04 06
2 Huyện Yên Khánh

(có 09 cơ sở cách ly)

149 141   16 08
3 Huyện Gia Viễn

(có 05 cơ sở cách ly)

126 119   08 01
4 Huyện Hoa Lư

(có 06 cơ sở cách ly)

57 59   04 06
5 TP Tam Điệp

(có 02 cơ sở cách ly)

86 71   16 01
6 TP Ninh Bình

(có 02 cơ sở cách ly)

99 104   04 09
7 Huyện Yên Mô

(có 05 cơ sở cách ly)

229 182   47  
8 Huyện Nho Quan

(có 03 cơ sở cách ly)

131 125   13 07
Tổng cộng 1.142 1.068   112 38

(36 TH về từ nơi đang thực hiện Chỉ thị 16, nơi có F0; 02 TH là F0 sau điều trị)

4.3. Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 3.751 trường hợp

 

STT

Tên huyện/TP Số trường hợp

(cộng dồn đến ngày)

Chênh lệch – Lý do
14/9 15/9 Hết thời gian cách ly Chuyển địa điểm cách ly Thêm mới
1 Huyện Nho Quan 544 552 41   49
2 Huyện Kim Sơn 1351 1315 49   13
3 Huyện Yên Khánh 174 198     24
4 Huyện Gia Viễn 374 384 06   16
5 Huyện Hoa Lư 151 159 03   11
6 TP Tam Điệp 224 225 19   20
7 TP Ninh Bình 141 149 01   09
8 Huyện Yên Mô 722 769     47
Tổng cộng 3.681 3.751 119   189
 1. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ mắc bệnh(F1):2.779 trường hợp
STT Địa điểm cách ly Số F1 được cách ly
1 Huyện Gia Viễn 230
2 Huyện Nho Quan 265
3 Huyện Yên Mô 359
4 Thành phố Tam Điệp 148
5 Huyện Kim Sơn 1.214
6 Huyện Hoa Lư 76
7 Huyện Yên Khánh 330
8 Thành phố Ninh Bình 157
Tổng cộng 2.779
 1. Xét nghiệm

6.1. Số mẫu được lấy trong ngày: 688

6.2. Số mẫu có kết quả: 1.495. Trong đó:

+ Có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 12 mẫu

+ Có kết quả âm tính: 1.483 mẫu

 1. Tiêm vắc xin phòng COVID-19

– Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3

+ Số người được tiêm: 2.742 (mũi 1: 207; mũi 2: 2.535 );

+ Phản ứng sau tiêm: mức độ nhẹ (như đau tại chỗ tiêm, sốt nhẹ, đau đầu, chóng mặt), không ghi nhận tai biến nặng.

 1. TÓM TẮT KẾT QUẢ PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐẾN HIỆN TẠI
 1. SỐ LIỆU TRONG NGÀY

– Số ca bệnh xác định mới: 01

– Ca bệnh xác định đang điều trị: 64

– Số ca bệnh xác định đã được điều trị khỏi và ra viện trong ngày: 08

– Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 4.912

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 93

+ Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 1.068

+ Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 3.751

 1. SỐ LIỆU CỘNG DỒN

          2.1. Ca bệnh xác định: 194 (đã điều trị khỏi và xuất viện: 123; đang điều trị: 64chuyển BV Nhiệt đới Trung ương: 06; tử vong: 01)

2.2. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (F1): 8.473 trường hợp.

Tất cả các trường hợp đều được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 theo quy định.

2.3.Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 60.074 trường hợp

          + Cách ly tại cơ sở y tế: 1.869 trường hợp.

          + Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 9.981 tường hợp.

          + Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 48.224 trường hợp.

          2.4. Xét nghiệm: 

+ Tổng số mẫu đã lấy: 227.167

+ Số ca đã lấy mẫu xét nghiệm: 164.740

+ Số ca đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 195 (01 TH chuyển tỉnh Nam Định quản lý)

+ Số ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 164.544

+ Số ca đang chờ kết quả xét nghiệm: 0

2.5. Tình hình giám sát dịch từ 29/4/2021

 1. a)Các trường hợpvề từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 và có F0

– TP. Hồ Chí Minh: 2.932 trường hợp;

– Các tỉnh miền Nam: 702 trường hợp;

– TP. Hà Nội: 10.112 trường hợp;

– Từ nơi khác: 1.855 trường hợp.

Tất cả đều được lấy mẫu làm xét nghiệm ngay khi về Ninh Bình phát hiện ra 78 ca bệnh xác định; được cách ly y tế theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình.

 1. b) Tổng số trường hợp liên quan đến 119ca bệnh xác định được cách ly, theo dõi, giám sát: 6.055trường hợp

+ F1: 908 TH cách ly tại khu cách ly tập trung các huyện, thành phố;

+ F2: 4.473 TH cách ly tại nhà;

+ F3: 674 TH được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

2.6. Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị Quyết số 21/NQ-CP

– Số lượng vắc xin đã nhận: 112.876 liều;

– Số lượng vắc xin đã tiêm: 98.038 liều;

+ Tiêm tối thiểu 1 mũi: 54.215 người;

+ Tiêm đủ 2 mũi: 43.823 người.

Hầu hết là phản ứng mức độ nhẹ, ghi nhận 01 trường hợp phản ứng nặng sau xử trí ổn định.

2.7. Xét nghiệm rà soát cho các đối tượng có nguy cơ Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR: 22.881 trường hợp (22.866 TH có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 15 TH chờ kết quả).

Ninh Bình đã triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, không để dịch lây lan ra cộng đồng.