Bệnh viện y học cổ truyển tỉnh Ninh Bình
Trang chủ > Các phòng ban

Phòng Tổ chức hành chính – Tài chính kế toán

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Bệnh...

Phòng tài chính kế toán

Phòng Kế hoạch tổng hợp – Điều dưỡng – Dinh...

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – ĐIỀU DƯỠNG – DINH DƯỠNG...