Bệnh viện y học cổ truyển tỉnh Ninh Bình
Trang chủ > Tổ chức đoàn thể > Đoàn thanh niên

Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền tổ chức thành công...

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ, lãnh...

Chi đoàn thanh niên Bệnh viện YHCT tỉnh Ninh Bình tổng kết...

Chiều ngày 26/12/2023, Chi đoàn Bệnh viện YHCT tỉnh Ninh Bình...

Bài viết công đoàn, đoàn thanh niên 3

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình là Bệnh viện...

Bài viết công đoàn – đoàn thanh niên 2

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình là Bệnh viện...