Bệnh viện y học cổ truyển tỉnh Ninh Bình
Trang chủ > Các dịch vụ > Dịch vụ kỹ thuật cao

Bảng giá danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Dịch vụ khám kỹ thuật cao

Dịch vụ kỹ thuật cao