Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Tính đến 16h00 ngày 13/9/2021)

BÁO CÁO HÀNG NGÀY

Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2

(Tính đến 16h00 ngày 13/9/2021)

 1. TÌNH HÌNH TRONG NGÀY
 2. Số trường hợp nghi ngờ được cách ly mới:129
 3. Số trường hợp được điều tra và lấy mẫu:575
 4. Ca bệnh xác định    

– Số ca bệnh xác định mới: 0

– Ca bệnh xác định đang điều trị: 72 (PKĐKKV Cầu Yên: 10 TH; PKĐKKV Cồn Thoi: 15 TH; PKĐKKV Quỳnh Sơn28 TH và PKĐKKV Gia Lạc: 19 TH). Trong đó, có 01 BN tái dương tính.

+ Xét nghiệm âm tính 1 lần: 25 TH;

+ Xét nghiệm âm tính 2 lần: 10 TH;

+ Xét nghiệm âm tính 3 lần: 13 TH.

– Số ca bệnh xác định đã được điều trị khỏi và ra viện trong ngày: 06

 1. Tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát:5.349

4.1. Cách ly tại cơ sở y tế: 102 trường hợp

TT Tên cơ sở y tế Số trường hợp

(cộng dồn đến ngày)

Chênh lệch – Lý do
12/9 13/9 Xuất viện Chuyển địa điểm

cách ly

Bệnh nhân mới
1 PKĐK KV Cầu Yên – Hoa Lư 10 11 01
2 PKĐK KV Quỳnh Sơn – Nho Quan 28 28
3 PKĐKKV Cồn Thoi – Kim Sơn 15 15
4 PKĐKKV Gia Lạc – Gia Viễn 25 19 06
5 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh 12 12
6 BV Đa khoa huyện Kim Sơn 15 15
7 Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn 02 02
Tổng cộng 107 102 06   01

4.2. Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 1.241 trường hợp (Phụ lục 1)

TT Tên huyện/TP Số trường hợp

(cộng dồn đến ngày)

Chênh lệch – Lý do
12/9 13/9 Hết thời gian cách ly Chuyển địa điểm cách ly Thêm mới
1 Huyện Kim Sơn

(có 07 cơ sở cách ly)

292 270 23 01
2 Huyện Yên Khánh

(có 09 cơ sở cách ly)

176 177 10 11
3 Huyện Gia Viễn

(có 06 cơ sở cách ly)

158 129 33 04
4 Huyện Hoa Lư

(có 05 cơ sở cách ly)

92 89 01 06 04
5 TP Tam Điệp

(có 02 cơ sở cách ly)

104 87 19 02
6 TP Ninh Bình

(có 03 cơ sở cách ly)

110 106 10 06
7 Huyện Yên Mô

(có 05 cơ sở cách ly)

255 233 22
8 Huyện Nho Quan

(có 03 cơ sở cách ly)

146 150 04
Tổng cộng 1.333 1.241 01 123 32

(26 TH về từ nơi đang thực hiện Chỉ thị 16, nơi có F0; 02 TH là chuyên gia nhập cảnh; 03 TH là F0 điều trị khỏi chuyển về; 01 TH là F2 chăm sóc người nhà)

4.3. Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 4.006 trường hợp

 

STT

Tên huyện/TP Số trường hợp

(cộng dồn đến ngày)

Chênh lệch – Lý do
12/9 13/9 Hết thời gian cách ly Chuyển địa điểm cách ly Thêm mới
1 Huyện Nho Quan 603 568 56 21
2 Huyện Kim Sơn 1638 1667 13 42
3 Huyện Yên Khánh 178 180 11 13
4 Huyện Gia Viễn 308 366 08 66
5 Huyện Hoa Lư 130 144 01 15
6 TP Tam Điệp 198 230 32
7 TP Ninh Bình 154 165 02 13
8 Huyện Yên Mô 663 686 23
Tổng cộng 3.872 4.006 91   225
 1. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ mắc bệnh(F1):2.741 trường hợp
STT Địa điểm cách ly Số F1 được cách ly
1 Huyện Gia Viễn 213
2 Huyện Nho Quan 257
3 Huyện Yên Mô 328
4 Thành phố Tam Điệp 142
5 Huyện Kim Sơn 1.208
6 Huyện Hoa Lư 98
7 Huyện Yên Khánh 314
8 Thành phố Ninh Bình 181
Tổng cộng 2.741
 1. Xét nghiệm

6.1. Số mẫu được lấy trong ngày: 575

6.2. Số mẫu có kết quả: 428 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

 1. Tiêm vắc xin phòng COVID-19

– Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3

+ Số người được tiêm: 1.778 (mũi 2: 1.778);

+ Phản ứng sau tiêm: mức độ nhẹ (như đau tại chỗ tiêm, sốt nhẹ, đau đầu, chóng mặt), không ghi nhận tai biến nặng.

 1. TÓM TẮT KẾT QUẢ PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐẾN HIỆN TẠI
 1. SỐ LIỆU TRONG NGÀY

– Số ca bệnh xác định mới: 0

– Ca bệnh xác định đang điều trị: 72

– Số ca bệnh xác định đã được điều trị khỏi và ra viện trong ngày: 06

– Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 5.349

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 102

+ Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 1.241

+ Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 4.006

 1. SỐ LIỆU CỘNG DỒN

          2.1. Ca bệnh xác định: 193 (đã điều trị khỏi và xuất viện: 114; đang điều trị: 72chuyển BV Nhiệt đới Trung ương: 06; tử vong: 01)

2.2. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (F1): 8.377 trường hợp.

Tất cả các trường hợp đều được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 theo quy định.

2.3.Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 59.585 trường hợp

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 1.866 trường hợp.

+ Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 9.911 tường hợp.

+ Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 47.808 trường hợp.

          2.4. Xét nghiệm: 

+ Tổng số mẫu đã lấy: 225.136

+ Số ca đã lấy mẫu xét nghiệm: 163.844

+ Số ca đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 194 (01 TH chuyển tỉnh Nam Định quản lý)

+ Số ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 163.548

+ Số ca đang chờ kết quả xét nghiệm: 101

2.5. Tình hình giám sát dịch từ 29/4/2021

 1. a)Các trường hợpvề từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 và có F0

– TP. Hồ Chí Minh: 2.931 trường hợp;

– Các tỉnh miền Nam: 694 trường hợp;

– TP. Hà Nội: 10.036 trường hợp;

– Từ nơi khác: 1.844 trường hợp.

Tất cả đều được lấy mẫu làm xét nghiệm ngay khi về Ninh Bình phát hiện ra 78 ca bệnh xác định; được cách ly y tế theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình.

 1. b) Tổng số trường hợp liên quan đến 119ca bệnh xác định được cách ly, theo dõi, giám sát: 6.055trường hợp

+ F1: 908 TH cách ly tại khu cách ly tập trung các huyện, thành phố;

+ F2: 4.473 TH cách ly tại nhà;

+ F3: 674 TH được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

2.6. Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị Quyết số 21/NQ-CP

– Số lượng vắc xin đã nhận: 112.876 liều;

– Số lượng vắc xin đã tiêm: 92.234 liều;

+ Tiêm tối thiểu 1 mũi: 53.995 người;

+ Tiêm đủ 2 mũi: 38.239 người.

Hầu hết là phản ứng mức độ nhẹ, ghi nhận 01 trường hợp phản ứng nặng sau xử trí ổn định.

2.7. Xét nghiệm rà soát cho các đối tượng có nguy cơ Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR: 22.808 trường hợp đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ninh Bình đã triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, không để dịch lây lan ra cộng đồng.