Khoa Cận lâm sàng

  KHOA CẬN LÂM SÀNG

“Phối hợp nhịp nhàng – sẵn sàng phục vụ”

Khoa Cận lâm sàng được thành lập theo Quyết đinh số 1182/QĐ-SYT số ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình về việc thành lập các khoa, phòng các cơ quan trực thuộc Sở Y tế.

Tiền thân là khoa Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng được thành lập theo quyết định số 2810/QĐ-SYT ngày 14/10/2015. Đến tháng 6 năm 2022 sát nhập thêm Tổ Xét nghiệm trực thuộc khoa Dược – Xét nghiệm.

Tập thể Khoa Cận lâm sàng

1. Tổ chức nhân sự

 

– tổng số viên chức: 6 trong đó: 03 Bác sỹ; 03 Điều dưỡng, Kỹ thuật viên.

– Phụ trách khoa: BSCKI Nguyễn Hồng Hà

2. chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Khoa Cận lâm sàng là khoa thực hiện các kĩ thuật Cận lâm sàng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác Cận lâm sàng trong bệnh viện bao gồm các chức năng sau:

– Thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm…;

– Sử dụng các thiết bị y tế để đánh giá các cơ quan trong cơ thể như: điện tim, điện não, đo loãng xương…;

– Xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh…, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị;

2.2. Nhiệm vụ:

– Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa Cận lâm sàng và tổ chức tiếp đón người bệnh theo quy chế công tác khoa khám bệnh.

–  Kiểm tra sát sao việc thực hiện kĩ thuật xét nghiệm, chiếu, chụp X-quang, siêu âm,… và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

– Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quản lý chất lượng xét nghiệm theo quy định.

– Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, tiến hành làm các xét nghiệm theo đúng quy định, ghi sổ lưu theo quy định.

– Định kì chuẩn thức các quy định kĩ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng để bảo đảm chính xác theo yêu cầu.

– Có kế hoạch mua thiết bị, vật tư, các hoá chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ công tác của khoa.

– Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lí các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

– Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

– Đôn đốc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong khoa theo quy định.

3. Liên hệ:

Số điện thoại: