LỊCH TRỰC (01-13/12/2020)

SỞ Y TẾ NINH BÌNH

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN

(Từ ngày 07/12/2020 đến 13/12/2020)

Ngày, tháng Thứ Lãnh đạo Bác sỹ Điều dưỡng Lazer Dược Hộ lý Phòng chống Covid-19 Bảo vệ
07/12/2020 Hai Vân Hải Hường Hùng Phúc
08 Ba Minh Nhâm Như Huy Phúc
09 Tân N. Hà Hằng Hùng Phúc
10 Năm Phi Trung Nhi Huy Phúc
11 Sáu Tân Đông Hồng Hùng Phúc
12 Bảy Vân Hải T. Hà P. Phương – Hương Lan Huy Phương Trang Phúc
13 Chủ nhật Tân N. Hà Thứ – Chí Mai Hùng Tâm H. Hạnh Phúc

 

Lãnh đạo duyệt Tp. Kế hoạch tổng hợp

 

 

 

 

 

Hà Duy Tân

Người phân trực

 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Hà