Bài viết công đoàn, đoàn thanh niên 3

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình là Bệnh viện hạng III với quy mô 100 giường bệnh có chức năng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật, là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền của các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu.

– Nhiệm vụ: Với nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; Đào tạo các đối tượng có nhu cầu; tham gia chỉ đạo tuyến, triển khai các kỹ thuật được tuyến trên chuyển giao; Phòng chống bệnh dịch…