Thư mời báo giá: Mua vật tư y tế sử dụng năm 2024-2025

Thư mời báo giá

Kính gửi: Các nhà thầu.

Bệnh viện Y Học cổ truyền tỉnh Ninh Bình đang xây dựng kế hoạch lựa chon nhà Thầu Mua vật tư y tế sử dụng năm 2024-2025 có file đính kèm:

120 bao gia hang hoa + phu luc_0001