Thư mời báo giá: Kế hoạch mua phim X-quang sử dụng 6 tháng

Thư mời báo giá

Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế

Bệnh viện Y Học cổ truyền tỉnh Ninh Bình đang xây dựng kế hoạch lựa chon nhà Thầu Kế hoạch mua phim X-quang sử dụng 6 tháng có file đính kèm:

122 bao gia vat tu y te_0001