Suy giảm tinh trùng

Suy giảm tinh trùng (SGTT) là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây vô sinh nam, được chẩn đoán qua xét nghiệm tinh dịch đồ. Tình trạng này ngày nay có xu hướng gia tăng. Theo khảo sát của Lê Thị Hương Liên (2008) đối với các nam giới đến khám tại bệnh viện Phụ sản Trung ương thì tỉ lệ tinh trùng ít chiếm 58,1%, tỷ lệ tinh trùng bất thường 65,9%. Tác giả Lê Hoài Chương (2013) nghiên cứu trên 445 nam giới thiểu năng tinh trùng thì thấy 90,6% tinh trùng yếu. Hơn nữa vô sinh do nam giới chiếm 50% trong các cặp vợ chồng vô sinh.