Quyết định về việc kiện toàn bộ phận nhận đặt lịch khám bệnh bằng điện thoại và qua mạng internet