Lịch sử truyền thống

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH NINH BÌNH

I. Lịch sử hình thành

Bệnh viện YHCT tỉnh được thành lập theo Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 15/8/1999 của UBND tỉnh Ninh Bình. Tiền thân của Bệnh viện YHCT tỉnh Ninh Bình là tiếp quản Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Bà mẹ và trẻ em – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình. Trước mắt hoạt động theo quy mô 50 giường bệnh để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh.

Từ TT BVSK Bà mẹ và trẻ em – Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện đã đầu tư xây dựng thêm khu nhà điều trị bệnh nhân nội trú, khu bào chế thuốc, khu tập phục hồi dưỡng sinh, khu xét nghiệm và các phòng chụp X-Quang, siêu âm… Trang thiết bị ngày càng hiện đại.

Bệnh viện YHCT tỉnh Ninh Bình được xếp là Bệnh viện hạng III với uy mô 100 giường bệnh nội trú và 30 giường bệnh ngoại trú – là tuyến khám chữa bệnh y dược cổ truyền cao nhất tỉnh.

II. Quá trình hoạt động.

 Bệnh viện YHCT tỉnh Ninh Bình có vi trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

1. Vị trí: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế tỉnh, là tuyến khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền cao nhất của tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng: Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền của các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

3.1. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng:

a) Tổ chức cấp cứu, khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú; chăm sóc, phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại theo quy định. Chú trọng sử dụng thuốc nam, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và các phương pháp điều trị khác theo đúng quy chế chuyên môn;

b) Tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

3.2. Nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền:

a) Triển khai nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kế thừa, nghiên cứu ứng dụng và kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại;

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu, đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học về y, dược cổ truyền trong tỉnh;

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo tồn, phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn.

d) Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, bảo tồn, kế thừa, ứng dụng theo quy định của pháp luật.

3.3. Đào tạo

a) Tiếp nhận, tạo điều kiện và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo và các đơn vị có nhu cầu đến thực hành lâm sàng tại bệnh viện;

b) Cử công chức, viên chức đủ năng lực tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành lâm sàng;

c) Tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ y tế về lĩnh vực y, dược cổ truyền theo quy định;

d) Cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng và thực hành lâm sàng cho các đối tượng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, thực hành tại bệnh viện theo quy định.

3.4. Chỉ đạo tuyến

a) Tổ chức tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật được tuyến trên chuyển giao;

b) Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác chỉ đạo tuyến về y, dược cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, kỹ thuật về y, dược cổ truyền đối với các cơ sở y tế trong tỉnh;

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam trong các cơ sở y tế và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y, dược cổ truyền.

3.5. Phòng, chống dịch bệnh

a) Chủ động hướng dẫn người bệnh và người dân phòng bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền;

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn theo quy định.

3.6. Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe

a) Tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y, dược cổ truyền;

b) Tuyên truyền ứng dụng các biện pháp y, dược cổ truyền hợp lý, an toàn, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

c) Tuyên truyền vận động nhân dân nuôi trồng, thu hái, bảo tồn và sử dụng có hiệu quả cây con làm thuốc.

3.7. Công tác dược và vật tư y tế:

a) Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho các cấp lãnh đạo về công tác bảo tồn, phát triển dược liệu;

b) Cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh nội, ngoại trú;

c) Tổ chức bào chế, sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đáp ứng nhu cầu của người bệnh và nhân dân trên địa bàn;

d) Hướng dẫn sử dụng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và các vị thuốc Y học cổ truyền hợp lý, an toàn, hiệu quả;

e) Bố trí trang thiết bị theo danh mục tiêu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ Y tế.

3.8. Quản lý bệnh viện

a) Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong lĩnh vực y, dược cổ truyền theo quy định;

c) Quản lý nhân lực, cơ sở vật chất của bệnh viện theo quy định.

3.9. Hợp tác quốc tế

a) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về y, dược cổ truyền;

b) Tham gia thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về y, dược cổ truyền với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

III. Tổ chức bộ máy.

1. Lãnh đạo:

a) Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình có Giám đốc và các Phó giám đốc; Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của bệnh viện; Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những lĩnh vực được phân công.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh Giám đốc, các Phó Giám đốc thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Các khoa, phòng:

– Phòng Tài chính kế toán- Phòng Tổ chức hành chính

– Phòng Kế hoạch tổng hợp

– Phòng Điều dưỡng

– Khoa Khám bệnh                 

– Khoa Nội

– Khoa Ngoại phụ

– Khoa Châm cứu – Phục hồi chức năng

– Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng

– Khoa Dược – Xét nghiệm

IV. Biên chế hiện nay

– Bác sỹ CKI YHCT: 03

– Thạc sỹ y khoa: 02

– Bác sỹ YHCT: 15

– Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh: 01

– Dược sỹ CKI: 01

– Dược sỹ Đại học:  01

– Dược sỹ trung học: 05

– Y sỹ YHCT:  18

– Cử nhân điều dưỡng: 04

– Điều dưỡng cao đẳng:  01

– Điều dưỡng trung học:  20

– Đại học khác:  04

– Cán bộ khác: 14

Năm 2008 được xây mới khu nhà 3 tầng để điều trị bệnh nhân nội trú đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. Với quy mô được giao 100 giường bệnh nội trú nhưng thực tế bệnh nhân luôn vượt  140% – 150% so với kế hoạc giao. Đội ngũ thầy thuốc được đào tạo trong và ngoài nước, có cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện luôn được đầu tư khá đầy đủ và hiện đại. Trong những năm qua, tập thể CBVC bệnh viện luôn ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức, đoàn kết phấn đấu xây dựng Bệnh viện hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

V. Các Giám đốc Bệnh viện qua các thời kỳ

1. Bác sỹ Phùng Đình Khánh : 8/1999 – 12/2002.

2. Bác sỹ Nguyễn Tử Vĩnh : 6/2002 – 2/2006

3. Thạc sỹ Phạm Thông Minh : 3/3006 đến nay.

VI. Thành tích khen thưởng

– Bằng khen tập thể:

+ 01 tập thể được bằng khen của Bộ Y tế năm 2007

+ 01 tập thể được bằng khen của Bộ Y tế năm 2008

– Bằng khen cá nhân:

+ 01 cá nhân được bằng khen Bộ Y tế 2004

+ 01 cá nhân được bằng khen của UBND tỉnh 2004

– Cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

+ 01 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2013

VII. Hướng phát triển của Bệnh viện YHCT tỉnh Ninh Bình

Bệnh viện YHCT tỉnh Ninh Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển Bệnh viện YHCT tỉnh Ninh Bình đến năm 2020. Dự kiến đến tháng 9/2018 Bệnh viện Sản nhi tỉnh chuyển về vị trí mới, Bệnh viện YHCT sẽ được tiếp nhận toàn bộ cơ sơ vật chất của Bệnh viện sản nhi để xây dựng, sửa chữa nâng cấp với quy mô 200 giường bệnh nội trú để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh.