Khoa châm cứu – phục hồi chức năng

KHOA CHÂM CỨU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình được thành lập tháng 9 năm 1999, cùng với sự hình thành và phát triển Bệnh viện, Khoa Châm cứu – Phục hồi chức năng được thành lập tháng 10 năm 2015 Quyết định số 2812/QĐ-SYT  của Sở Y tế Ninh Bình về việc thành lập các khoa, phòng thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Tập thể khoa Châm cứu – Phụ hồi chức năng

1. Tổ chức, nhân sự

– Tổng số viên chức: 14, trong đó: Bác sỹ: 07; Điều dưỡng: 06; Hộ lý: 01.

– Trưởng khoa: BsCKI Phạm Thành Công.

– Phụ trách công tác điều dưỡng trưởng: CNĐD Trịnh Thị Dương.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng cho người bệnh bằng YHCT kết hợp YHHĐ.

2.2. Nhiệm vụ

– Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh muốn được khám chữa bệnh nội trú bằng phương pháp kết hợp giữa YHHĐ và YHCT và các phương tiện hiện có tại bệnh viện và tại khoa Châm cứu – PHCN theo các hình thức nội trú 24h và nội trú ban ngày;

– Tư vấn, cung cấp và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp cho người bệnh; tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh về PHCN, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp

– Thực hiện việc tuyên truyền phòng ngừa khuyết tật, bệnh tật, áp dụng các phương pháp không dùng thuốc như: châm cứu, luyện tập khí công, dưỡng sinh… nâng cao thể trạng để phòng bệnh; phối kết hợp với các khoa, phòng khác trong bệnh viện thực hiện thường xuyên công tác phòng chống dịch;

– Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện trong việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ đạo tuyến dưới phát triển các kỹ thuật châm cứu, phục hồi chức năng để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, PHCN; làm đầu mối thực hiện công tác chỉ đạo tuyến về PHCN và PHCN dựa vào cộng đồng;

– Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa châm cứu, PHCN và các phương pháp điều trị không dùng thuốc khác;

– Tham gia nghiên cứu khoa học, chú trọng nghiên cứu kết hợp YHCT với YHHĐ và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khác; tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học về chuyên khoa châm cứu, PHCN

– Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh khi có đủ điều kiện và được cấp coa thẩm quyền phê duyệt.

3. Liên hệ:

– Số điện thoại: 0229.3510.784