Công văn Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh tăng cường giám sát các trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân