Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Bệnh viện YHCT tỉnh Ninh Bình