Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tổ chức Sinh hoạt chủ đề năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-SYT ngày 06/3/2024 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình về Triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chiều ngày 11/3/2024 Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Sinh hoạt chủ đề công tác năm 2024 “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Vân Hải – Bí thư Chi bộ, cùng dự có các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể Đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hải – Bí thư Chi bộ bệnh viện triển khai và quán triệt nội dung chủ đề năm 2024

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hải đã triển khai và quán triệt các nội dung chủ đề năm 2024 với tinh thần quyết tâm cao, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì nề nếp, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo hướng hiệu quả, thực chất góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2024.

Tại buổi Sinh hoạt đồng chí Lê Thị Nhật Ngọc – đảng viên trong Chi bộ, trình bày tham luận về “Một số giải pháp giữ vững kỷ cương trong chi bộ, cơ quan, đơn vị”. Trong phạm vi bài tham luận, đồng chí đi sâu về giữ vững kỷ cương, từ đó cũng mạnh dạn nêu lên những ưu điểm và những điểm còn tồn tại để có những giải pháp giữ vững, nâng cao kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đó, các đồng chí đảng viên tham gia đóng góp ý kiến và cụ thể hóa các giải pháp nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đây là một trong những nội dung trọng tâm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Lê Thị Nhật Ngọc – Đảng viên trong Chi bộ trình bày tham luận

Có thể nói, Chi bộ bệnh viện YHCT đã kịp thời, thường xuyên quán triệt, triển khai các chỉ đạo của các cấp về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, nhờ đó kỷ luật kỷ cương hành chính của đơn vị những năm qua không ngừng được nâng cao, đi vào nề nếp, hình thành văn hóa công sở theo hướng hiện đại, kỷ cương, tận tình, chu đáo, phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng chi bộ, đơn vị Bệnh viện YHCT vững mạnh.

– Nhật Ngọc –