Bệnh viện y học cổ truyển tỉnh Ninh Bình
Trang chủ > Các dịch vụ

Quyết định 3109/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài...

BỘ Y TẾ ——- Số: 3109/QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND Ninh Bình giá KCB không do Quỹ BHYT...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ________ Số: 32/2020/NQ-HĐND...

Bảng giá danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Khám bệnh tự nguyện

Dịch vụ khám bệnh tự nguyện

Dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu

Dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu

Dịch vụ khám kỹ thuật cao

Dịch vụ kỹ thuật cao