Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình tổ chức thành công Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024

Ngày 26/01/2024, Bệnh viện YHCT tỉnh tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 và tổng kết công tác năm 2023

Ký cam kết thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thúy Hà, Phó chủ tịch công đoàn ngành Y tế về dự.

Về phía Bệnh viện có đồng chí Nguyễn Thị Vân Hải, Giám đốc bệnh viện; đồng chí Phạm Hồng Phi, Phó giám đốc bệnh viện; Các đồng chí lãnh đạo khoa, phòng cùng toàn thể Viên chức và Người lao động tại Bệnh viện về dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hải – Giám đốc Bệnh viện, trao giấy khen cho tập thể xuất sắc năm 2023 

Phòng KHTH-ĐD-DD và Khoa CC-PHCN

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hải – Giám đốc Bệnh viện, trao giấy khen của Sở Y tế cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Đông chí Phạm Hồng Phi – Phó giám đốc Bệnh viện, trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Phạm Thị Thúy Hà – Phó chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, trao giấy khen của Công đoàn ngành cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Phạm Hồng Phi – Phó giám đốc Bệnh viện, trao giấy khen của Sở Y tế cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn thanh niên

-Ngọc Hà-