Bệnh trĩ

Theo quan điểm cổ điển, trĩ là dãn tĩnh mạch hậu môn- trực tràng; còn theo quan điểm hiện nay, bệnh trĩ là một biểu hiện bệnh lý của bó mạch trĩ và những tổ chức xung quanh mạch máu này, do nhiều nguyên nhân gây ra.